Kære forældre

Kære forældre

Har I et barn under 15 år, beder vi jer oprette et login under barnets eget cpr.nr. når I ønsker at bestille tider gennem selvbetjening eller e-konsultationer.

Der sker ofte forældre bestiller tider til deres børn under forældrenes cpr.nr. og det skaber rod i journalføringen og det skal vi helst undgå.

Derfor, husk at bestille tider i barnets eget cpr.nr og få oprettet deres egen login til selvbetjening – så kommer de rette oplysninger ind i de retter journaler.

Mvh personalet